Over de Bringenborg

Christengemeente de Bringenborg is een kerk die weinig lijkt op de traditionele kerken.

Wij geloven dat de bijbel het onfeilbare woord van God is en daarom het uitgangspunt is van al ons denken en handelen. We geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, die is gestorven voor onze zonden en die weer opgestaan is uit de dood en wij geloven dat de kracht van de Heilige Geest zich wil openbaren in en door iedereen die gelooft. Het bovenstaande is voor ons dagelijkse realiteit. De vaste bezoekers van de Bringenborg willen niet alleen op zondag ‘gelovig’ zijn, maar 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Wij willen als kerk midden in de Gendringse samenleving staan, omdat we graag het voorbeeld van Jezus willen volgen, die niet te beroerd was om aandacht te hebben voor mensen die door de samenleving waren uitgestoten. “Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf” zei Hij ooit en dat is voor ons nog steeds een dagelijkse opdracht.



Meer informatie

Zowel gelovig, als ongelovig

Gendringen

We geloven ook in onze opdracht om een getuige van Jezus te zijn in Gendringen en omstreken. De Alpha-cursus wordt meerdere malen per jaar gegeven voor mensen die weinig tot niets van het christelijk geloof weten maar wel geïnteresseerd zijn.

Niet gelovig?

De Bringenborg is open voor zowel gelovigen als niet gelovigen. Mocht u benieuwd zijn naar onze dienst, dan zijn de deuren zondags geopend van 10.00 tot 11.30.